Formularz odstąpienia od umowy


Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat (sprzedawca):
……………
……………
……………

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci następujących produktów elektronicznych: …………………………………………………………………………….
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr

 

Data …………………………………………………….

……………………………………………….
Podpis