Formularz reklamacyjny


Formularz reklamacyjny

 

………………., dnia …………. 20…. r.

Adresat (sprzedawca):
……………
……………
……………

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

DANE KLIENTA:
Imię i Nazwisko:
Adres:
E-mail:
Tel.:
Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………….

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Data nabycia produktu:
Nazwa produktu:
Nr zamówienia:
Ogólna wartość produktu: ………………………… zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy wady zostały stwierdzone………………………………………………….

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana produktu na wolny od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..
Podpis

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI
Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

Data otrzymania reklamacji ……………………………….
Osoba rozpatrująca reklamację ……………………………….
Data rozpatrzenia reklamacji ……………………………….
Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta
……………………………………………………………………………………………………………………………….