Koło Życia


Nie możesz planować swojego rozwoju i swojej przyszłości, jeśli nie wiesz, w jakim momencie życia się znajdujesz.  Zastanawiasz się jak to sprawdzić? Wystarczy, że zadasz sobie pytania i szczerze na nie odpowiesz. Ćwiczenie Koło Życia świetnie zobrazuje Ci sfery Twojego życia, bo jest przedstawione w formie graficznej, czyli takiej, która działa na naszą świadomość.

Prawidłowe wykonanie tego ćwiczenia pozwoli Ci określić kierunki własnego rozwoju i uświadomić sobie, które ze sfer są dla Ciebie najważniejsze.

Poświęć na to ćwiczenie minimum 10 minut. Wykonaj je starannie i pamiętaj, że należy tylko do Ciebie. Nikt nie będzie go oglądał. POZWÓL SOBIE NA SZCZEROŚĆ, bo tylko wtedy wykonanie tego ćwiczenia ma sens.  Pamiętaj!  Szczerość ze samym sobą w rozwoju jest kluczowa!

Wydrukuj załączone do tego artykułu materiały lub je przerysuj i postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Plik do pobrania.

Przyjmij, że wydrukowane lub przerysowane koło życia i wyszczególnione w nim części stanowią obraz najważniejszych elementów Twojego życia.

Składają się na nie:

 • Twoje zdrowie i kondycja
 • Twoja rodzina
 • Twoi Przyjaciele i znajomi
 • Twoja Duchowość i emocje
 • Twoje finanse
 • Twoje Życie Zawodowe
 • Twój rozwój osobisty
 • Twój czas na relaks i rozrywkę

Przyjmując środek koła za 0%, a zewnętrzne jego obramowanie za 100% zaznacz procentowo poziom Twojego zadowolenia z każdej wyszczególnionej ósemki.

Poziom Twojego zadowolenia powinien być określony bardzo precyzyjnie.  Jeśli masz z tym problem to odpowiedź szczerze na poniższe pytania do każdej ze sfer.

 1. Co oznacza dla Ciebie 100%?

Przykład: W Finansach mogą to być oszczędności w wysokości 10 000 zł; W Karierze Twoje 100% może być awansem na określone stanowisko; W Wypoczynku i Rozrywce może to być wygospodarowanie godziny dziennie na przykład na czytanie książki albo godzina dziennie na gry/oglądanie TV lub wyjście do kina/dyskotekę raz w tygodniu.  Twój rozwój osobisty to ukończenie w 2017 roku 3 kursów lub przeczytanie 10 książek rozwojowych.

 

 1. Na jakim etapie realizacji w danej sferze teraz jestem?

Przykład: Finanse – Zgromadziłam 3 000 zł, co oznacza, że poziom wykonania tej sfery wynosi 30%; Wypoczynek i Rozrywka – potrafię wygospodarować tylko 2 godziny tygodniowo na czytanie, co daje mi tylko 28% itd.

 1. Kiedy chcę zrealizować 100 % danego celu?

To bardzo ważne by określać ramy czasowe dla każdego z naszych celów, marzeń czy priorytetów.  Cel sformułowany w formie: „Chcę zaoszczędzić 10 000 zł” jest celem rozmytym, nierealnym i tak naprawdę nieokreślonym w czasie.  Możesz go zrealizować w rok, dwa, dziesięć, a nawet przez całe życie. Określając ten sam Cel w postaci „Chcę zaoszczędzić 10 000 zł w ciągu roku, czyli muszę odłożyć miesięcznie 834 zł.”  sprawiasz, że brzmi całkiem inaczej.  Cel sformułowany w ten sposób jest określony w czasie nie tylko rocznym a miesięcznym, dzięki czemu łatwiej Ci będzie monitorować postępy jego realizacji.

Teraz już nie będziesz mieć problemu z prawidłowym wypełnieniem Twojego Koła Życia.

Do dzieła!

 Po wykonaniu ćwiczenia moje Koło Życia wygląda tak, jak na rysunku poniżej.

 

Spójrz teraz na Swoje Koło Życia i odpowiedz na poniższe pytania.
• Co widzisz?
• Jakie uczucia Ci towarzyszą, gdy obserwujesz swoje koło życia?
• Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu – która ze sfer jest tą priorytetową?
• Jak to, co dla Ciebie najważniejsze wygląda w zestawieniu z Twoim kołem?
• Które z części koła wpływają wzajemnie na siebie?
• Która z zaznaczonych ósemek w największym stopniu wpływa na pozostałe?
• W których obszarach chciałbyś zwiększyć poziom swojego zadowolenia?
• Co możesz zrobić, aby oczekiwany poziom satysfakcji osiągnąć?
• Co jeszcze możesz zrobić?
• Jaki wpływ będzie mieć zwiększenie poziomu satysfakcji jednego z obszarów na pozostałe?
• Którym obszarem chcesz się zająć w pierwszej kolejności, aby obraz całego koła w Twoim przekonaniu poprawił się?
• Jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy zajmiesz się tym obszarem?

Pamiętaj, że nie jesteś w stanie zwiększyć satysfakcji we wszystkich sferach jednocześnie.  Wybranie kilku najważniejszych sfer pozwoli Ci na skumulowanie sił w tych właśnie obszarach, a rezultaty podjętych działań będą szybciej widoczne. Proponujemy byś wybrał maksymalnie 3 obszary do poprawy.

Wypisz poniżej dwie pierwsze czynności, które potrzebujesz wykonać, aby poprawić stan wybranego obszaru. (Czynności te wypisz do wszystkich obszarów, którymi chcesz się zająć w pierwszej kolejności)

1.     ………………………………………………………………………………………

2.     ………………………………………………………………………………………

Wypisz kolejne trzy czynności, które doprowadzą Cię do poprawy wybranego obszaru.

1.     ………………………………………………………………………………………

2.     ………………………………………………………………………………………

3.     ………………………………………………………………………………………

Czynności te możesz wpisać do swojego planera, w którym zaznaczasz Swoje Miesięczne Cele i Dobre nawyki.

By ćwiczenie te miało sens powinieneś do niego wracać cyklicznie np. co miesiąc czy kwartał i sprawdzać postępy jego realizacji, a także modyfikować swoje zachowania, które nie przynoszą zamierzonych efektów.

Autor: Katarzyna Paszek